5.4. Completarea, de către diriginte sau responsabilul de caz, a Fișelor de evaluare MATE

Pentru a completa/modifica o fișă de evaluare MATE dirigintele (sau responsabilul de caz) va accesa Dosarul de caz al elevului conform punctului 5.3. din prezentul manual și va apăsa butonul .

După completarea tuturor secțiunilor editabile din Fișa de evaluare dirigintele (sau responsabilul de caz) va apăsa butonul .

Important: Câmpurile din secțiunea Date elev – Partea I, respectiv Detalii fișă (Creată la:, respectiv Modificată la: ) nu sunt editabile. Câmpurile din secțiunea Detalii fișă se vor completa/actualiza automat de sistem în momentul apăsării butonului de salvare a Fișei de evaluare MATE.