Părăsirea Timpurie a Școlii (PTȘ) este un fenomen complex declanșat de un ansamblu de cauze asociate cu diverși factori de risc, de la contexte individuale și familiale și medii socio-economice, până la factori culturali și sociali.

Ministerul Educației din România consideră reducerea părăsirii timpurii a școlii drept cea mai importantă prioritate la nivel de politici, care necesită o aprofundare la nivelul programelor și completare cu politici adecvate, pentru a combate PTȘ prin măsuri preventive mai eficiente și mecanisme care să vizeze elevii în situație de risc.

Instituirea unui Mecanism de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) pentru reducerea PTȘ este una dintre principalele măsuri prevăzute în Strategia Națională de Reducere a PTȘ.

Ce este MATE?

MATE reprezintă un cadru instituțional și procedural, bazat pe un set de instrumente, care permite Ministerului Educației, inspectoratelor școlare și școlilor să identifice elevii în risc de abandon sau părăsire timpurie, cu nevoi specifice, și să îi sprijine corespunzător și la momentul oportun, pentru parcurgerea și finalizarea cu succes a studiilor, pe baza unor semnale timpurii înregistrate în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR).

MATE vine în întâmpinarea numărului tot mai mare de elevi și copii vulnerabili din România, aflați în situație de risc de a părăsi școala, oferind un cadru coerent și unitar pentru detectarea, identificarea și luarea în evidență timpurie a acestora.

Acest cadru se bazează pe colectarea în timp real a datelor cu privire la semnalele timpurii –performanță academică scăzută, repetarea clasei, absențe, comportament școlar inadecvat – care permit personalului din școli și factorilor de decizie să coordoneze, să planifice și să pună în aplicare măsuri adecvate și imediate pentru a atenua riscurile și problemele identificate la nivelul elevilor, al clasei și al școlii.

De ce este necesar MATE?

Pierderile tot mai mari acumulate în învățare, PTȘ și creșterea decalajelor de învățare în rândul elevilor vulnerabili, amplificate de pandemia COVID-19, vor duce la o rată alarmantă a abandonului școlar în școlile secundare din România și la consecințe semnificative la nivel social și individual, cum ar fi creșterea riscului de șomaj, reducerea veniturilor pe parcursul vieții, sărăcia și excluziunea socială.

În acest context, reducerea PTȘ este o prioritate majoră pentru România și pentru școlile cu mulți elevi aflați în situație de risc, școli aflate cu precădere în orașe (15,3%) și în zonele rurale (23%), potrivit Eurostat.

Implementarea MATE la nivel național

Implementarea activităților specifice MATE într-un context mai larg în ecosistemul educațional din România este esențială, cu efecte nu doar în privința abandonului școlar, ci și cu alte beneficii: o îmbunătățire a abilităților de colectare și de utilizare a datelor pentru luarea deciziilor, o mai bună înțelegere a profilului elevilor în rândul cadrelor didactice, o îmbunătățire a culturii instituționale, un sentiment mai puternic de apartenență, un nivel mai ridicat de acceptare.

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) este soluția pentru implementarea MATE și a planului de acțiune bazat pe date și resurse financiare, prin alocarea de granturi școlilor prioritare, dar și prin crearea aranjamentelor instituționale necesare implementării printr-o abordare integrată și sistemică la nivel local, regional și național.

Află care este rolul tău în acest demers

MECANISMUL DE AVERTIZARE TIMPURIE ÎN EDUCAȚIE (MATE) este un proiect realizat cu finanțare din partea Uniunii Europene, în cooperare cu Direcția Generală Sprijin pentru Reforme Structurale (DG REFORM) a Comisiei Europene, și asistență tehnică din partea Băncii Mondiale.