5.2. Completarea Fișelor de observație în cadrul Observatorului clasei

Observatorul clasei este format din totalitatea Fișelor de observație ale elevilor dintr-o formațiune de studiu.

Completarea Fișelor de observație aferente mecanismului MATE se realizează de diriginți, pentru elevii din formațiunile de studiu la care aceștia au fost asociați conform punctului 4.2. din prezentul manual, apoi acestea sunt aprobate la nivelul școlii de către utilizatorii cu rol MATE – Responsabil școală.

Pentru a completa Fișele de observație aplicate elevilor săi dirigintele se va conecta la SIIIR (https://siiir.edu.ro/siiir/) cu numele de utilizator și parola atribuite conform punctului 5.1. din manual și va accesa Modulul MATE – meniul Observatorul clasei.

Important: În cadrul Observatorului clasei dirigintele va putea vedea doar elevii din formațiunile de studiu pentru care acesta a fost asociat ca diriginte conform punctului 5.2. din prezentul manual.