5.1.3. Asocierea cadrului didactic (profesorului) ca Diriginte la o formațiune de studiu

Această operațiune se realizează de către utilizatorii de nivel Unitate de învățământ având rolul de Modul MATE – Responsabil școală asociat și este descrisă la punctul 4.2. din prezentul manual de utilizare.