4.3. Observatorul școlii

Observatorul școlii este format din totalitatea Fișelor de observație ale elevilor de nivel gimnazial din unitatea de învățământ.

Completarea Fișelor de observație aferente mecanismului MATE se realizează de către diriginți, pentru elevii din formațiunile de studiu la care aceștia au fost asociați conform punctului 4.2. din prezentul manual, apoi Observatorul școlii este aprobat de către utilizatorul (sau unul dintre utilizatorii) cu rol Modul MATE – Responsabil școală.

Pentru a accesa Observatorul școlii, utilizatorul se va conecta la SIIIR (https://siiir.edu.ro/siiir/) cu numele de utilizator și parola proprii și va accesa Modulul MATE – meniul Observatorul școlii.

Important: În cadrul Observatorului școlii se vor putea doar vizualiza elevii și Fișele lor de observație, orice modificare în cadrul fișelor de observație putând fi realizată doar de dirigintele asociat (conform punctului 4.2. din prezentul manual) formațiunii de studiu din care elevul face parte.