Configurarea diriginților la formațiunile de studiu

Un cadru didactic poate fi diriginte la una sau mai multe formațiuni de studiu. Definirea ca Diriginte a unui utilizator de nivel PROFESOR cu rol MATE – Cadru didactic asociat se realizează, de către orice utilizator de nivel Unitate de învățământ care are asociat rolul de Modul MATE – Responsabil școală, în modulul MATE selectând, din meniu, opțiunea Configurare diriginte clasă.

Adăugarea unei noi asocieri se realizează apăsând butonul și se aleg, din listele ascunse, cadrul didactic (profesorul) respectiv formațiunea de studiu la care acesta este diriginte și se apasă butonul .

Editarea, respectiv ștergerea unei asocieri de diriginte la clasă se realizează selectând din listă asocierea respectivă și apăsând, după caz, butonul sau .

Important: deoarece mecanismul MATE se aplică doar la învățământul gimnazial, în lista formațiunilor de studiu asociabile unui profesor se vor regăsi doar formațiunile de studiu aferente claselor V-VIII. De asemenea, în lista cadrelor didactice se vor regăsi doar acei profesori care sunt introduși în Modulul SIIIR – Resurse umane la nivelul unității de învățământ.