5.3. Vizualizarea Dosarelor de caz de către diriginte sau Responsabii de caz

Pentru toți elevii identificați în risc, conform Fișelor de observație MATE aprobate în cadrul Observatorului școlii, sistemul deschide automat câte un Dosar de caz. Pentru a accesa Dosarele de caz ale elevilor din clasele unde profesorul este asociat ca diriginte (sau la care este desemnat ca Responsabil de caz) acesta va selecta meniul Dosare de caz din cadrul Modulului MATE.

sau

Pentru a vizualiza un Dosar de caz dirigintele va da dublu-click pe dosarul dorit sau va selecta dosarul din listă și va apăsa butonul .

Dosarul de caz conține următoarele secțiuni:

  • Informații dosar de caz MATE: număr dosar de caz (generat automat), Data deschiderii, Unitatea de învățământ care a deschis dosarul (în cazul în care elevul este transferat la o altă unitate de învățământ dosarul va fi automat disponibil unității de învățământ la care acesta a fost transferat);\
  • Date de identificare elev: numele și prenumele elevului, CNP, Vârsta, Gen, Formațiune de studiu curentă (în cazul în care elevul este transferat la altă formațiune de studiu dosarul va fi automat disponibil dirigintelui clasei la care acesta a fost transferat), Forma de învățământ, A doua șansă Da/Nu, an școlar curent;
  • Fișa de observație MATE: data celei mai recente Fișe de observație și indicatorii de risc din aceasta. Notă: Istoricul Fișelor de observație poate fi vizualizat apăsând pe butonul ;
  • Fișa de evaluare MATE: data celei mai recente Fișe de evaluare și sinteza indicatorilor de risc din aceasta, precum și scorul de risc calculat pe baza acesteia. Notă: Istoricul Fișelor de evaluare poate fi vizualizat apăsând pe butonul , iar introducerea/modificarea Fișelor de evaluare se realizează apăsând butonul ;
  • Plan de intervenție: secțiune în curs de dezvoltare.

Fereastra de detalii a unui Dosar de caz poate fi închisă apăsând tasta ESC sau dând click pe butonul din colțul din dreapta-sus.