5.2.1. Adăugarea și modificarea Fișelor de observație în cadrul Observatorului clasei

Pentru a adăuga sau modifica o fișă de observație dirigintele va selecta elevul din listă și va apăsa butonul .

Notă: fișele de observație nu se pot șterge.

După deschiderea fișei de observație dorite dirigintele va completa, selectând DA sau NU, indicatorii de risc 1, 2 și 5. Indicatorii de risc 3 și 4 nu se pot modifica deoarece aceștia se preiau automat din informațiile existente în SIIIR. După completarea indicatorilor de risc se apasă butonul .

Important: Câmpurile din secțiunea Detalii fișă (Creată la:, respectiv Modificată la: ) nu sunt editabile și se vor completa/actualiza automat de sistem în momentul apăsării butonului de salvare a Fișei de observație MATE. Fiecare operațiune de salvare creează automat o nouă versiune a Fișei de observație, necesitând o nouă aprobare la nivelul școlii.

Liniile de tabel (reprezentând elevii și Fișele lor de observație) din meniul Observatorul clasei au următoarele coduri de culoare:

Culoare de fundalExplicație
verdeExistă Fișă de observație cu cel puțin un indicator de risc marcat cu DA iar ultima ei versiune a fost aprobată la nivelul școlii
galbenExistă Fișă de observație cu cel puțin un indicator de risc marcat cu DA, dar ultima ei versiune NU a fost încă aprobată la nivelul școlii
albNu există fișă de observație sau fișa de observație este completată, dar nu are niciun indicator de risc marcat cu DA.

Notă: Pentru toți elevii marcați cu fundal verde sistemul a deschis, la momentul aprobării Observatorului școlii, câte un Dosar de caz disponibil în meniul Dosare de caz.