5.1.4. Asocierea cadrului didactic (profesorului) ca Responsabil de caz la un Dosar de caz

Această operațiune se realizează de către utilizatorii de nivel Unitate de învățământ având rolul de Modul MATE – Responsabil școală asociat, direct în modulul MATE.

IMPORTANT! Nu este necesară alocarea Dirigintelui ca Responsabil de caz la un Dosar de caz al unui elev din clasele la care acesta este diriginte. Dirigintele are, implicit, acces la toate Dosarele de caz ale elevilor din clasele la care acesta este asociat ca diriginte.

Pentru a adăuga un Responsabil de caz la un Dosar de caz, Responsabilul școlii realizează următoarele operațiuni:

1. Se accesează modulul MATE – Dosare de caz:

sau

2. Se deschide Dosarul de caz dorit prin dublu-click pe dosar sau se va selecta dosarul din listă și va apăsa butonul .

3. Se apasă butonul , se selectează cadrul didactic dorit, iar apoi se apasă butonul pentru a salva selecția și se închide fereastra.