3. Creare utilizatori și alocare roluri MATE

Accesul în SIIIR se realizează utilizând conturi de utilizator create pe diferite niveluri de securitate și la care se pot asocia unul sau mai multe roluri, în funcție de drepturile acordate acestuia.

În funcție de nivelul de utilizator dorit a fi creat există conturi și roluri deja existente în SIIIR care au permisiuni de creare de noi utilizatori și de atribuire de roluri, astfel:

Nivel de utilizator SIIIRRol MATE asociabilCui i se adreseazăCine poate crea utilizatorii
TEACHER (profesor)MATE – Cadru didacticDiriginților
Responsabililor de caz din unitatea de învățământ
Oricare utilizator de nivel școală având rol de Informatician
SCHOOL (Unitate de învățământ)MATE – Responsabil școalăDirectorilor și/sau
Secretarelor și/sau
Informaticienilor
Oricare utilizator de nivel școală având rol de Informatician
sau
Oricare utilizator de nivel județ având rol de Administrator județean
UATMATE – Reprezentant UATResponsabililor de caz din afara unității de învățământOricare utilizator de nivel județ având rol de Administrator județean
COUNTY (județ)MATE – Responsabil IȘJResponsabililor IȘJ cu implementarea MATEOricare utilizator de nivel județ având rol de Administrator județean
sau
Oricare utilizator de nivel Minister cu rol de Administrator național
MEN (Minister)MATE – Responsabil MECResponsabililor MEC cu implementarea MATEOricare utilizator de nivel Minister cu rol de Administrator național

Crearea unui cont de utilizator SIIIR pentru fiecare tip de utilizator relevant mecanismului MATE și/sau asocierea rolului relevant MATE unui cont de utilizator este prezentată în capitolele următoare ale prezentului manual.

Cu titlu de exemplu, pentru a crea un cont de utilizator de nivel Profesor, utilizatorul cu rol de Informatician la nivel de Unitate de învățământ va accesa Modulul SIIIR – Administrare – Utilizatori și va urma procedura standard de creare a unui cont nou:

SFAT: Pentru a putea selecta mai multe roluri țineți apăsată tasta Ctrl și dați click pe rolurile pe care doriți să le asociați utilizatorului.