1. Scop

Scopul acestui document este de a sprijini utilizatorii de nivel ȘCOALĂ și PROFESOR ai modulului MATE din SIIIR în introducerea și prelucrarea informațiilor necesare Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE). MATE are ca scop prevenirea abandonului școlar și părăsirii timpurii a școlii (PTȘ).

MATE a fost pilotat pe perioada anului școlar 2020-2021 în zece județe, în 467 de unități de învățământ cu ciclul gimnazial pentru colectarea datelor privind identificarea elevilor în risc în modulul de date MATE în SIIIR. În acea etapă s-au aplicat instrumentele MATE de culegere a datelor pentru identificarea copiilor în risc de abandon și PTȘ, date colectate și introduse în modul în principal de către diriginți.

Modulul MATE este integrat în SIIIR și dispune de un tablou de bord care afișează, la fiecare nivel de utilizator – diriginte, director, inspectorat și minister – informațiile accesibile în timp real cu privire la numărul de elevi din diferite grupuri țintă, numărul de dosare de caz deschise, acțiunile care trebuie întreprinse de utilizator și comenzile rapide pentru vizualizarea rapoartelor și a altor informații suplimentare, după caz.